Obchody 30-lecie istnienia firmy

Z inicjatywy byłych członków Spółdzielni 22 listopada 2008 roku w Restauracji „BRDA” w Bydgoszczy odbyło się spotkanie integracyjne wielu pokoleń Spółdzielców, którzy zatrudnieni byli w naszej firmie na zasadzie umowy o pracę oraz Studenckich Książeczek Pracy.

Każda osoba która z sympatią oceniała pracę w Inventusie i uczestniczyła w spotkaniu miała okazję do odnowienia kontaktów towarzyskich i wymiany doświadczeń, wspominania w gronie znajomych i przyjaciół czasów, gdzie pracowitość, przedsiębiorczość i determinacja mieszały się z fantazją, humorem i sprytem.

Spotkanie odbywało się w bardzo miłej atmosferze co zostało uwidocznione za załączonych zdjęciach.

Uzgodniono kolejne spotkanie z okazji kolejnej rocznicy ……. – lecia SP Inventus, przynajmniej w tym samym gronie.

W imieniu uczestników i organizatorów spotkania dziękujemy:

Markowi Sowińskiemu (SOWKAM S.J.)
Henrykowi Boguszowi (BOHAMET S.J.)
Zbyszkowi Babińskiemu (SAGA)
Januszowi Nowastowskiemu (ELNOWA)

za włączenie się w sponsorowanie naszej imprezy.