Obsługa recepcji

Profesjonalna i pełna obsługa portierni, recepcji w obiektach klienta.

Zapewniamy całodobową lub doraźną obsługę obiektów zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze portierni i recepcji w :
- Zakładach Pracy
- Domach Studenta
- Hotelach.