O firmie

Istniejemy od 1978 roku.
Działając początkowo jako Studencka Spółdzielnia Pracy uczyliśmy ówczesnych studentów solidnej i odpowiedzialnej pracy i jednocześnie dawaliśmy im możliwość samodzielnego zarabiania pieniędzy. Owo łączenie nauki i pracy (czasami za duże pieniądze) było dobrą szkołą życia dla wielu obecnych VIPów. Wielu obecnych dyrektorów, prezesów, kierowników swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywało właśnie w INVENTUSIE.

Po załamaniu się rynku pracy dla studentów w 1996 roku przekształciliśmy się w spółdzielnię pracy o ogólnym charakterze, gdzie aktualnie znajduje zatrudnienie około 140 osób.

W swojej 35-letniej historii zachowaliśmy formułę spółdzielni pracy, która w okresie swojego największego rozkwitu liczyła 1500 członków.

Od grudnia 2013 roku przekształciliśmy się ze Spółdzielni Pracy Inventus w Bydgoszczy w INVENTUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecna kadra kierownicza Spółdzielni związana jest z nią od 15-30 lat.

Wykonujemy usługi, które oferowaliśmy tradycyjnie przez wiele lat jak i te, na które zapotrzebowanie powstawało z biegiem czasu.

Łączymy w firmie doświadczenie, solidność i elastyczność działania.

Spółdzielnia Pracy INVENTUS jest członkiem Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.


Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej Spółdzielni Pracy INVENTUS w Bydgoszczy

Uprzejmie zawiadamiamy, że  nastąpiło przekształcenie

Spółdzielni Pracy INVENTUS w Bydgoszczy w Spółkę prawa handlowego pod firmą -  INVENTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

( nazwa skrócona - INVENTUS  Sp. z o.o. ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 5, która została w dniu 11 grudnia 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod numerem : KRS 0000490453.

Jednocześnie informujemy, że przekształcenie nastąpiło w oparciu  o odpowiednie przepisy  Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  Kodeks spółek handlowych,  zgodnie z którymi Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółdzielni przekształcanej

( sukcesja generalna ).

Zmiana formy prawnej nie powoduje zatem zmian w stosunkach Spółki z jej kontrahentami.

W związku z powyższym obecnie pełna nazwa, dane adresowe i identyfikacyjne Spółki brzmią :

INVENTUS  Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 5,    85-130 Bydgoszcz,

KRS                  : 0000490453

NIP                 : 9532641098

REGON            : 000787945

Informujemy, że nie uległy zmianie adresy mailowe i strony internetowej, numery telefonów oraz numer konta bankowego.